Budowlane prace podwykonawcze

INTEX GROUP w oparciu o wiedzę, doświadczenie i zaplecze swoich partnerów na Ukrainie podjął inicjatywę nawiązania na polskim rynku usług budowlanych i montażowo-energetycznych współpracy podwykonawczej na obiektach zlokalizowanych na terenie Polski. i innych krajach Unii Europejskiej.

Oferujemy wykonywanie usług podwykonawczych w robotach budowlanych i montażowo-energetycznych na podstawie kontraktów podwykonawczych i delegowaniu pracowników naszych partnerów na teren Polski w celu realizacji prac podwykonawczych.

INTEX GROUP Spółka z o.o. w planowanym projekcie będzie występować jako pełnomocnik podmiotów ukraińskich i koordynator wszelkich działań.

INTEX GROUP Spółka z o.o.
Al. Mireckiego 22, 41-200 Sosnowiec
KRS: 0000638054
NIP: 6772407928
REGON: 365450269
Tel. +48 32 298 76 35
+48 32 707 20 38
+48 32 707 20 37
Fax: +48 32 298 76 32
e-mail: dryps@dryps.org